Wij merken dat deze manier van denken leidt tot de beste blend,
waarbij je voor elk leerdoel de meest ideale leervorm voor de groep kiest.

We hebben ervaren dat online leren prima werkt voor bepaalde onderwerpen. Toch wil je ook graag fysiek bijeenkomen op een locatie om sommige onderdelen samen te behandelen. Hoe stel je nu de ideale mix samen, de beste blend? Wanneer kies je bij blended learning voor leren met elkaar? En wanneer bied je deelnemers aan zelfstandig te leren? Vaak is dit een kwestie van uitproberen. De kunst is dan om de juiste verhouding van ingrediënten te vinden. Zoals je ook doet met het maken van een lekkere smoothie!

We hebben ervaren dat online leren prima werkt voor bepaalde onderwerpen. Toch wil je ook graag fysiek bijeenkomen op een locatie om sommige onderdelen samen te behandelen. Hoe stel je nu de ideale mix samen, de beste blend? Wanneer kies je bij blended learning voor leren met elkaar? En wanneer bied je deelnemers aan zelfstandig te leren? Vaak is dit een kwestie van uitproberen. De kunst is dan om de juiste verhouding van ingrediënten te vinden. Zoals je ook doet met het maken van een lekkere smoothie!

Werken met een recept
Natuurlijk kun je zelf gaan experimenteren. Maar, je kunt ook werken met een beproefd recept, gemaakt door iemand die de blender al vele keren heeft aangezet en de juiste verhoudingen heeft gevonden. Werken met een beproefd recept geeft meer kans op succes. Patti Shank is iemand die ons hierbij al is voorgegaan. Zij kiest als het gaat over blended learning, voor de lijn van synchroon en asynchroon leren. Haar insteek is, dat door die twee goed op elkaar af te stemmen, je tot de beste mix komt voor de lerenden.

Asynchroon en synchroon
Shank ziet asynchroon leren als het zelf kunnen leren op het moment dat het past. Dus op de plaats en in de tijd waarin het voor de deelnemer het beste uitkomt. Synchroon leren doe je op de momenten waarbij je met elkaar live op hetzelfde moment leert. Of dat nu online in bijvoorbeeld Teams of fysiek in een zaal is.

In het recept hieronder zie je ideeën (ingrediënten) voor de leervormen, die je vervolgens in de blender kunt doen:   

(bron: Pattis Shank)

Wat gaat werken?
Stel. Een team begeleiders Dagbesteding uit een zorginstelling wil graag methodisch leren werken. Tijdens het bepalen van de leerdoelen hiervoor, ontstaan wensen als: ‘kennismaken met de 7 stappen van methodisch werken’ en ‘afspraken maken over implementeren van methodisch werken’. Na het afstemmen van de definitieve leerdoelen, ga je bekijken:

  • Welke leerdoelen kunnen medewerkers op het moment dat het hen past goed bestuderen (asynchroon)?
  • Voor welke leerdoelen werkt het beter als zij live met elkaar samenwerken (synchroon)?

Een leerdoel als ‘Kennismaken met de 7 stappen van methodisch werken’ kan prima door ieder asynchroon worden bestudeerd, bijvoorbeeld via een microlearningvideo. Asynchroon leren past hier goed, omdat iedere teambegeleider daarmee op zijn eigen moment en in zijn eigen tempo de microlearning doorneemt en de kennis opneemt. Op deze manier kan een microlearning meerdere keren worden gebruikt door een medewerker. Denk aan zowel voor, tijdens als na de training.

Het leerdoel ‘Afspraken maken over implementeren van methodisch werken’, kan beter live (dus synchroon) behaald worden. Deze leerdoelstelling is te groot om in een online learning te volgen. Het onderwerp moet van meerdere kanten belicht worden. Ook is het praktisch om de gemaakte afspraken direct te bepalen èn te oefenen. De leerdoelstelling ‘Afspraken maken’ hangt nauw samen met andere leerdoelstellingen. Om die doelstellingen te kunnen behalen is het nodig om met elkaar over de samenhang en de voor- en nadelen van de verschillende aanpakken te spreken. Met een synchroon moment kun je deze samenhang beter doornemen en je eigen maken. Het synchrone moment kan goed in bijvoorbeeld Zoom plaatsvinden als het meer gaat om overleggen of brainstormen of in een zaal, zodat je met elkaar creatief kunt handelen of oefenen.

Wij merken dat deze manier van denken leidt tot de beste blend,
waarbij je voor elk leerdoel de meest ideale leervorm voor de groep kiest.

Te weinig of verkeerd ingezet

In de praktijk zien we dat er een tweetal zaken in blended learning
te weinig of verkeerd worden ingezet:

  1. Nog te vaak worden zaken die in een asynchrone lesdeel kunnen worden bestudeerd nog in een live sessie geïntegreerd. Vaak is er voor dit soort informatie geen echte interactie nodig (‘kennismaken met de 7 stappen’). Hier kun je tijd besparen in de live sessie, waardoor je meer tijd hebt voor andere onderwerpen die beter passen in die sessie. Een microlearning in de vorm van video kan de trainer zelf opnemen met de smartphone of (laten) maken in een studio. Hiermee win je als trainer tijd voor de live sessie en bied je deelnemers materiaal aan dat kan worden bekeken op het moment dat ze dat nodig hebben in hun werk (performance support). Er is bij de keuze voor asynchroon leren meer mogelijk dan men soms denkt. In het schema van Shank zie je dat er zeker ook ruimte is voor het werken met asynchrone interacties met anderen. Zo kun je deelnemers vragen elkaars uitwerkingen van opdrachten te beoordelen op een moment dat het hen past. Dit geeft een extra leermoment voor  deelnemers.
  2. De keuze tussen ‘live online’ of ‘live offline’ wordt nog te weinig afgewogen. We merken dat bij de wens ‘live bij elkaar komen’ nog te vaak gegrepen wordt naar de optie van het afhuren van een zaal. Terwijl het soms effectiever (in reistijd, tijd of samenwerking) is, om online zaken te bespreken. Zo kan het delen van cases prima in een programma als Zoom. Je kunt zelf  als deelnemer een voorbeeld via het scherm delen, laten zien of een verslag tonen. Als je echter ‘op de huid’ moet oefenen, denk aan infuus prikken of omgaan met agressie, dan is een ruimte huren en live bij elkaar komen  echt nodig. Ook als je met een grote groep wilt brainstormen in een proces dat vanaf de start om gezamenlijke commitment vraagt, is live in een ruimte bijeenkomen de beste optie. 

Uit onderzoek is gebleken dat het juist inzetten van asynchroon leren veel resultaten oplevert. Mits het ingezet wordt in een duidelijke combinatie met synchroon leren. Het juiste recept is dan het blenden van online, offline, synchroon en asynchroon leren totdat de juiste mix ontstaat!

Helma van den Berg (Let’s Learn!) en Laura van den Ouden (ExperTTrainers)

Wil je meer weten over microlearnings, neem dan contact op met Helma.
Wil je meer weten of de training Beste Blend Bouwen, neem dan contact op met Laura.

Bronverwijzing:
Patti Shank: The Right) Learning Modalities To Deliver Digital Learning