Wanneer ik de Trainersopleiding en Opleidingskunde voor ICM geef, krijg ik regelmatig de vraag: ‘Hoeveel van wat je in een training leert wordt echt gebruikt in het werk?’ Daarom ontwikkelde ik een blended werkvorm voor leerprofessionals om het rendement van trainingen in hun organisatie te verhogen. Dit is een combinatie van online leren via een app en offline leren via een bijeenkomst.

Nadenken over borging begint vroeg

Hoe een leertraject er ook uitziet, het thema borging is altijd relevant. Of je het nu hebt over een driedaagse training projectmatig werken, een leiderschapsprogramma van een jaar of over een e-learning Risicomanagement: je wilt altijd dat het geleerde wordt toegepast in de praktijk.

Ik vraag de trainers en opleidingskundigen van mijn cursussen altijd om het draaiboek of ontwerp mee te nemen van een leertraject waar ze mee bezig zijn. Want het nadenken over borging begint ver voordat een leertraject start, namelijk in de analysefase of ontwerpfase van een vraagstuk.

Via 27 vragen de borging checken

Tijdens de bijeenkomst doorloop ik samen met de trainers/opleidingskundigen de 27 vragen uit de Transfer Quickscan. De Transfer Quickscan is een tool die ik in samenwerking met ICM ontwikkelde. Je kunt de scan gratis op je mobiele telefoon, tablet of computer doen via deze link.

De 27 vragen helpen je bepalen of je de 7 succesfactoren voor Transfer effectief genoeg in je ontwerp hebt meegenomen.

De toegevoegde waarde van plenair werken

Afbeelding: 7 succesfactoren voor Transfer – ICM Transfermodel (2016)

De uitslag van de Transfer Quickscan

Meteen na in het invullen van de vragen krijgen de deelnemers de uitslag van de Transfer Quickscan in hun mail binnen. In de mail staat hoe hun leertraject scoort op elk van de 7 succesfactoren. Bijvoorbeeld: ‘Het gekozen leertraject scoort 6 van de maximaal 20 punten als het gaat om Rekening houden met motivatie van deelnemers’. De lezer krijgt onder die score meteen praktische tips te zien hoe je die Succesfactor als trainer of opleidingskundige verhoogt.

Elkaars leertrajecten analyseren

Na het invullen van de individuele Quickscan vraag ik deelnemers om in duo’s hun leertraject aan de ander uit te leggen en samen naar hun hoogste en laagste scores te kijken. Ik vraag hen elkaar te inspireren met hun hoogste scores en om elkaar te helpen met ideeën om hun laagste scores te verbeteren. Daarna werken de duo’s twee tips uit die ze gaan toepassen om hun eigen leertraject te verbeteren.

Tips delen

Tot slot vraag ik de deelnemers om plenair hun belangrijkste tops en tips te delen. Ze vertellen welke zaken ze al goed hadden ingebouwd in het leertraject, en waarom dit op langere termijn de borging bevorderde. Ook delen ze de verbeterpunten die ze gaan doorvoeren om de impact van het leertraject in een volgende ronde te vergroten. Doordat we dit plenair doen, krijgt de hele groep extra borgingsideeën te horen die ze ook zelf weer kunnen toepassen op hun leertraject.

Continue verbetering van het leertraject

Aan het eind van deze blended werkvorm leg ik aan de trainers of opleidingskundigen uit dat ik zelf ook aan de borging van deze bijeenkomst werk. De Transfer Quickscan is namelijk als webbased tool 24 uur per dag bereikbaar om in te vullen. Dus als de cursisten hun leertraject aanpassen en opnieuw laten draaien, dan kunnen ze de Transfer Quickscan na afloop nog een keer invullen.

Hebben de toevoegingen in het leertraject goed uitgepakt in de borging van het geleerde op de werkvloer? Kortom, zijn de scores van een of twee van de 7 succesfactoren verhoogd in de Transfer Quickscan? Dan kun je in een volgende ronde van deze training of opleiding wéér een factor verbeteren die op dat moment uit de Transfer Quickscan als zwakste schakel in borging naar voren komt.

Je kunt de scan ook laten invullen door (potentiële) cursisten of een betrokken manager. Zo wordt het een evaluatiemiddel of communicatiemiddel om samen het leertraject zo goed mogelijk te laten renderen op toepassing in de praktijk. Kortom, via de Transfer Quickscan werk je continu aan de verbetering van de borging van een leertraject.