‘Hoeveel procent van een training, wordt echt gebruikt in het werk na afloop?’

Deze vraag stelde ik tijdens de workshop die ik gaf aan 350 deelnemers op ATD in Atlanta eind mei. De ATD is een internationale conferentie en beurs in de Verenigde Staten dat elk jaar plaatsvindt en waar 8.000 professionals uit het vak van leren en ontwikkelen naartoe komen. Er zijn 300 workshops die je kunt volgen. Namens ICM verzorgde ik een van deze workshops.

‘Van een leertraject wordt gemiddeld maar 20% toegepast in het werk.’ De zaal op de ATD, gevuld met trainers, coaches, HR-managers en ontwikkelaars van lesmateriaal, vond dit percentage (net als ik) erg laag. Het is echter al decennia lang zo laag….Waarom lukt het ons blijkbaar niet om leertrajecten meer rendement of een hogere impact te geven in het werk van medewerkers?

In het woord ‘ons’ zit precies het spanningsveld als het gaat om de transfer van leertrajecten naar de werkvloer: vaak wordt er naar trainers of het trainingsinstituut gekeken om de impact van medewerkers te verhogen, alleen houdt hun invloed vaak op na de training. Er zijn andere factoren en actoren nodig in samenwerking met de trainer, om de training te laten renderen op de werkvloer.

Onderzoek

In een onderzoek dat ICM in 2016 uitvoerde via een literatuurstudie en vele interviews met organisaties, kwamen wij tot 7 zaken die een organisatie samen met de trainer kan opzetten of afspreken, waarmee de impact van leren veel hoger wordt op de werkvloer.

We hebben deze 7 factoren samengebracht in het Transfermodel©. Hoe meer factoren je ‘aan’ kunt zetten, des te sneller draait het ‘vliegwiel van Transfer’ en wordt de impact van leren op de werkvloer vergroot. Wij zien het Transfermodel© ook als een communicatiemiddel met managers, HR of andere belanghebbenden bij het leertraject. Het is een manier om samen te kijken en af te spreken wat iedereen oppakt voorafgaand, tijdens en na het leertraject om door leren meer succes te krijgen op de werkvloer.

De 7 Succesfactoren voor Transfer:

  • Stakeholder: Er is afstemming en commitment onder stakeholders m.b.t het leertraject.
  • Context: Het leertraject richt zich op een concrete verandering in werksituatie.
    Integratie: De concrete verandering kan op het werk worden toegepast (er is tijd, budget, etc).
  • Motivatie: De medewerker wil de verandering uit het leertraject toepassen op het werk.
  • Intensiteit: Het leertraject stimuleert frequent en op verschillende manieren tot transfer.
  • Sociaal: De medewerker wordt geholpen, herinnerd en gemotiveerd door sociale omgeving.
  • Technologie: Het leertraject is efficiënter en effectiever via technologische ondersteuning

Quickscan

ICM heeft naast dit Transfermodel©, ook een whitepaper geschreven (met meer achtergrond over het onderzoek en uitgebreidere uitleg over elk van de 7 factoren) en een Transfer Quickscan ontwikkeld. Deze Quickscan is een app waarmee je van elk leertraject de mate van transfer (de 7 factoren) kunt checken. Na het invullen van vragen over het leertraject, krijg je in een e-mail uitgebreid advies hoe je op elk van de 7 factoren het leertraject kunt verbeteren om meer rendement te krijgen op de werkvloer. Gebruik deze Transfer Quickscan vooraf of na afloop van een leertraject om te kijken waar je meer impact kunt krijgen.

Op dit moment ondersteunt ICM organisaties om met het Transfermodel© de impact van leren op de werkvloer te vergroten. We geven workshops met stakeholders en begeleiden en coachen organisaties om de Transfer te verhogen. Deze eenmalige investering verdient zichzelf meteen weer terug via meer rendement van leertrajecten.

Wil je verder praten over hoe jij ook het Transfermodel© succesvol kunt inzetten in jouw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Laura